June 02, 2011

Reel Love (2011)


Reel Love

Camryn Morrell

Si Grace Hernandez ang klase ng babae na nililigawan nang matagal at pinapakasalan. Siya naman, si Dave Silverio ay ni hindi marunong manligaw. She deserved someone normal. Isang lalaki na may ordinaryong trabaho sa isang opisina o sa kung saan; iyong simple lang. At malayo sa deskripsyong iyon ang buhay niya bilang isang sikat na matinee idol. Kaya kahit baligtarin pa niya ang mundo, hindi magiging siya ang lalaking iyon.

Pero si Grace ang gumaganap sa role ng girlfriend niya sa harap ng publiko. At mas nahihirapan na yata si Dave dahil masyado siyang nadadala sa play-acting nila, na ayaw na niyang isipin kung ano ang tunay na sila kapag wala nang camera na nakasunod sa kanila....

Acknowledgment

This novel is dedicated to my USA Publications family. I only spent a year with you guys, but it has been one of the most wonderful years of my life.

Extra Info

  • The original title was supposed to be His Saving Grace, but I like Reel Love more. It's more fitting for the premise.
  • I choose a "theme song" for every novel I write, and Reel Love's theme song is Smile by Uncle Kracker. I couldn't stop listening to the song while writing.

1 comment :

Anonymous said...

Go dar...hmmmm