June 14, 2010

His Secondhand Heart (2010)


His Secondhand Heart

Camryn Morrell

Hindi puwedeng basta na lamang kalimutan ni Devin ang motto niya: Smart people stay single. Sa loob ng dalawang taon, matapos ang isang matinding heartache mula sa one great love niya, iyon na ang definition niya sa relationships: isang malaking sakit ng ulo. Pangako niya sa sarili, hindi na siya muling papayag na kontrolin ng isang babae ang emosyon niya. Pero mukhang kailangan niyang bawiin ang mga ipangako sa sarili nang makilala niya si Vivienne. He thought she was one of a kind. Hindi niya maitanggi na masaya siya kapag kasama ito—ecstatic pa nga, actually. And he was in big trouble.

Ang hindi niya lang maintindihan, parang excited pa siya sa pagkakataong ito, na magpakatanga at sumugal sa pag-ibig….


Acknowledgement

This book is dedicated to the people who helped me on my quest to get published. To Ms. Elise Estrella, a fellow MSV writer, for answering all my questions about formatting and submitting a manuscript.
To my Engineering friends for inspiring me to write this story. I might not be one of you anymore, but I'm still here if you need advice or a shoulder to cry on. :)

Extra Info:

  • It took me eight months to write His Secondhand Heart.
  • This is the first Tagalog romance novel I’ve ever written and the first piece of writing I ever got paid for.

3 comments :

Alegria said...

Nabasa ko na to.

Maganda, enjoy basahin!

Keep up the good work!
Hihintayin ko ang sunod mong novel.:)

neish said...

nabasa ko na din ito! maganda siya! :D

Charlene said...

i just love your other stories on fictionpress so much, that i know your published books would be just as good,or probably even better.and even though i'm very reluctant to read tagalog novels (because sometimes they can be very deep),i would really buy your books,next time i go back home to philippines.:D

i really am a fan,and i hope you'll be more successful.